ABIWES Oferta
Oferta biura rachunkowego ABIWES w Szczecinie Drukuj Email

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych (KH).


2. Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów (KPiR) w pełnym zakresie, czyli:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

3. Prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej w ramach której:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).


4. Roczne rozliczenia podatku (PITY)

5. Opracowywanie wniosków na dotacje przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy

6. Wyprowadzanie zaległości


 

Dane kontaktowe:

ABIWES Biuro Rachunkowe
ul. Dobra 9
71-742 Szczecin

TEL. KOM. 601-635-462

Zobacz pełne dane kontaktowe...